Özel Yıltan Anaokulu

Özel Yıltan Anaokulu

 

Çocukların yeteneklerini keşfedecekleri ve kendilerini tanıyarak gelişecekleri bir çocuk akademisi olarak 1999'dan bugüne kadar alanında uzman eğitimci kadromuz ile daima en iyisi için çalışmaya devam ediyoruz.

 

Okulumuzda psikoloji temelli bir eğitim verilmekte ve Reggio Emilia yaklaşımı benimsenmektedir. Çocukların gelişimsel evrelerinin çeşitli psikolojik boyutları vardır. Bunların ne olduğunu bilmek ve çocuğa ihtiyacına yönelik bir eğitim verebilmek oldukça önemlidir. Bu nedenle çocukların akademik hayatının ilk basamağı olan anaokul eğitim sürecinde psikoloji temelli doğru ve etkili bir yaklaşım benimsemekteyiz. Bu doğrultuda çocukların öğrenme süreçleri, duygusal, bilişsel ve kişilik gelişimleri, motor becerileri, sosyal bir birey olabilmeleri gibi yaşamın ilk 6 yılında kritik bir öneme sahip olan kazanımları üzerine yoğunlaşmaktayız.

 

Öğretmenlerin eğitim sürecinde nasıl bir yol izleyeceklerine, öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki ve iletişimin etkili olmasına, doğru ve işlevsel bir destek için çocukların birey olma yolculuğunda onların dikkatli ve planlı bir şekilde gözlemlenmesine, gelişimin en hızlı olduğu çocukluk döneminde çocukların çok boyutlu bir bakış açısı kazanmalarına önem vermekteyiz.

 

Reggio Emilia yaklaşımında ise çocukların kaliteli bir eğitim alabilmesi için okul, aile ve çocuğun işbirliği içinde çalışması gerektiği esas alınmıştır. Bu yaklaşımda deneyim bazlı eğitim önemli ve önceliklidir. Çocuklar aktif deneyimler edinerek ve yaşayarak öğrenirler. Öğrenme sürecinde çocukların ilgi ve meraklarına yönelik matematik, fen, doğa, sanat, müzik, duygusal, duyusal ve sosyal çalışmalar gerçekleştirilir. Bu çalışmalar, çocuklara gelişimlerini destekleyici ve ilerlemelerini teşvik edici bir ortam yaratabilmek ve kendi fikirlerinin gelişmesine fırsat tanımak için deneyime bağlı atölye sistemi ile uygulanır.

 

 

 Bilgi Paylaşım