Özel Yıltan Anaokulu

 Eğitim-Öğretim / Eğitim Programımız


 

 

Reggio Emilia Yaklaşımı

 

  • Reggio Emilia yaklaşımı, çocuğun nasıl öğrendiği ile ilgilenen ve çocuğun okulda bağımsız ve hareketli olmasını destekleyen, sosyal ilişki ağına oldukça önem veren bir yaklaşımdır.

 

 

Reggio Emilia Özellikleri

 

  • Çocuk doğuştan yetenekli, kendini yönetebilen bir lider olarak algılanmaktadır.

  • Bu sistemde çocuğun yapamadıklarına değil yapabileceklerine odaklanılmakta ve bunlar geliştirilmektedir.

  • Reggio Emilia'da öğretmen; çocuğun gelişimini gözlemleyen ve onunla birlikte öğrenme sürecini yürüten bir rehberdir.

  • Bu eğitim sisteminde aile çocuğun eğitim sürecine dahil edilen bir işbirlikçidir.

  • Çevre, üçüncü öğretmen görevini görmektedir. Bu nedenle eğitimin gerçekleştiği çevre çocuğun gelişimini destekleyecek şekilde, doğal materyallerle düzenlenmektedir.

  • Organizasyon ve belgelendirme Reggio Emilia sisteminde oldukça önemlidir. Günlük etkinlikler düzenli olarak organize edilmekte ve çocukların gelişimleri belgelendirilerek ailelerle paylaşılmaktadır.